Lokasi Treasure Truesight Eye Laplace Mobile (2/2)

6. Gold Chest Shard.
Kumpulkan 10 Gold Chest Shard untuk mendapatkan 1 Gold Chest.

Lokasi Treasure Truesight Eye Laplace Mobile ombopak.com

7. Random Treasure.
Temukan random treasue yang berisi Mana, Golden Mark, Silver star.

Lokasi Treasure Truesight Eye Laplace Mobile ombopak.com


8. Fruit Permanent Boost
Dapatkan 10x Fruit Permanent boost yang dapat meningkatkan attribute spirit, agility, strength, intelligence.

Lokasi Treasure Truesight Eye Laplace Mobile ombopak.com


9. Mana
Mana berfungsi untuk meningkatkan card.

Lokasi Treasure Truesight Eye Laplace Mobile ombopak.com

10. Silver Star

Lokasi Treasure Truesight Eye Laplace Mobile ombopak.com

11. Sacred Mark

Lokasi Treasure Truesight Eye Laplace Mobile ombopak.com

12. Gladiator Ticket

Lokasi Treasure Truesight Eye Laplace Mobile ombopak.com